VII Wiosenne Spotkania Archiwalne odbędą się w dniach 24-25 maja 2018 r. pod hasłem: Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia.

Wypracowane i przyjęte przez Międzynarodową Radę Archiwów pojęcie records management wskazuje na dział zarządzania administracyjnego, którego celem jest osiąganie ekonomiki i skuteczności w tworzeniu, przechowywaniu i rozmieszczeniu dokumentacji w ciągu całego jej cyklu życiowego. Wspomniane w definicji dążenie do efektywności w postępowaniu z dokumentacją w naturalny sposób prowadzi zarządców do wyszukiwania barier, które należy przełamać. Mogą nimi być źle zaprojektowane pomoce kancelaryjne, ale także zmienność regulacji prawnych, nieracjonalny i nieprzejrzysty podział zadań między pracownikami. To tylko kilka przykładów z długiej zapewne listy czynników ograniczających efektywność pracy z dokumentacją.

W kontrze do barier i ograniczeń stoją możliwości, które stymulują proces postępowania z dokumentacją. Niech przykładem będzie ład wewnętrzny w organizacji, rozsądne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych czy zbudowanie właściwych relacji wśród pracowników.

Zarządzanie dokumentacją jest działaniem wymagającym stosowania interdyscyplinarnych narzędzi. Mówiliśmy już o tym na VI Wiosennych Spotkaniach Archiwalnych. Tym razem chcielibyśmy zaprosić Państwa do przeprowadzenia swoistego „remanentu” ograniczeń i możliwości w zarządzaniu dokumentacją, dostrzeganych oczyma uczonych różnych dyscyplin naukowych, m. in.: zajmujących się badaniami z zakresu administracji, zarządzania, archiwistyki, dyplomatyki, informatologii, informatyki czy psychologii, ale i praktyków, którzy na co dzień zmagają się z wyzwaniami jakie stawia przed nimi zarządzanie dokumentacją. Chcielibyśmy bowiem poszukać kilku generalizacji, które mogą sprzyjać efektywnemu postępowaniu z dokumentacją w każdej organizacji i stymulować ten proces.

konferencja

program

organizatorzy

dla referentów

dla uczestników

miejsce

kontaktCopyright by Robert Degen, Marcin Smoczyński